facebooktwittermail d

”Rapsen ser billig ut jämfört med soja”

Förra veckans arbetsmarknadsstatistik i såväl USA som i Sverige ger klartecken för högre styrräntor. Avräkningspriset på mjölk ligger högt i Sverige i jämförelse med börspriset. En övergång till El Niño öppnar för ytterligare prisnedgångar på mjölk.