facebooktwittermail d

Rapsen på klumprotssmittat fält repade sig bra

Brunnby, Västerås

HS konsult lät rapssorterna brottas mot ett klumprotssmittat fält i årets försök på Brunnby. 

Trots mycket smitta i höstas klarade sig rapsen bättre än väntat.