facebooktwittermail d

Rapsen klenare än i fjol

Höstrapsen har övervintrat väl i landet, men bestånden är inte lika kraftiga som förra året.

Utgångsläget för höstrapsen i Sverige är normalt, enligt Albin Gunnarson på Sveriges frö- och oljeväxtodlare.

– Ifjol hade vi ett läge som var exeptionellt bra och så är det inte i år. Det är ett normalgott bestånd. Rapsen har övervintrat bra, men är inte så kraftig som man kanske hade önskat.

Ser bättre ut

Det är främst i Mälardalen, Öster- och Västergötland som rapsen är lite klenare, medan den skånska rapsen ser bättre ut.

Det är inte kyla i första hand som har påverkat rapsen negativt, utan höstens snigelangrepp har försvagat grödan på många håll, särskilt i Västergötland.

Blir lägre

En senare sådd bidrar till att årets totalskörd av höstraps troligtvis blir lägre i år än ifjol, enligt Albin Gunnarson.

– Året innan vara hela Sverige färdigsått den 17-18 augusti och i höstas var vi inte färdiga förrän 22-24 augusti. Så det är en vecka senare ungefär. Det ger 50 kilo mindre i skörd per dygn, enligt de såtidsförsök vi har gjort, totalt omkring 350 kilo lägre skörd per hektar.

Bli större än förra året

Årets areal av vårraps väntas bli större än förra året trots förbudet att beta utsädet med neonikotinoider. Det antyder nya uppgifter om utsädesförsäljning som Sveriges frö- och oljeväxtodlare samlat in.

– Det var ett ganska gynnsamt år ifjol för vårrapsen. Samtidigt så vi har några nya odlingtekniska sätt som gör att vi kan få upp arealen och det är glädjande.

Vänt uppåt

Marknaden för oljeväxter ser något bättre ut än spannmålsmarknaden i övrigt. Både börspriser och fysiska priser har vänt uppåt med draghjälp från det stigande oljepriset och ett lägre förväntat utbud av oljeväxter i världen.