facebooktwittermail

Rapportering av skyddad mark ses över

Naturvårdsverket ska jämföra det svenska systemet med hur man gör i andra EU-länder.

Naturreservat är en av de skyddsformer som Sverige rapporterar in till EU.
Naturreservat är en av de skyddsformer som Sverige rapporterar in till EU. FOTO: ULF ARONSSON

Det har debatterats om den svenska redovisningen till EU om hur mycket mark som skyddas ger en korrekt bild i förhållande till hur andra länder räknar. Nu ska Naturvårdsverket göra en jämförelse med hur andra EU-länder rapporterar. Myndigheten ska också se över om det finns andra skyddsformer än de som rapporteras i dag som bör ingå i redovisningen.