facebooktwittermail d

Rapportering av skyddad mark ses över

Naturvårdsverket ska jämföra det svenska systemet med hur man gör i andra EU-länder.