facebooktwittermail

Rapport om jämställdhet i skogen: Det går för sakta

Skogsbranschen har mycket jobb kvar innan den kan kalla sig jämställd. Men det har ändå hänt positiva saker de senaste tio åren.

Maria Högvall Nordin och Raymond Wide har tagit fram rapporten ”Åtgärder för en jämställd skogssektor” för Skogsstyrelsen.
Maria Högvall Nordin och Raymond Wide har tagit fram rapporten ”Åtgärder för en jämställd skogssektor” för Skogsstyrelsen. FOTO: ITCHYSAN

Läget var värre när det gäller jämställdheten i skogssektorn än vad Raymond Wide och Maria Högvall Nordin trodde. De har tagit fram rapporten ”Åtgärder för en jämställd skogssektor” för Skogsstyrelsen.