facebooktwittermail d

Rapport: Miljardkostnad för ökad fågelhänsyn

Kraven på större hänsyn till djurlivet i skogen i samband med avverkning kommer att kosta skogsnäringen många miljarder, bedömer skogsbrukets forskningsinstitut.