facebooktwittermail

Stabil lönsamhet för svenskt lantbruk

Lönsamheten för svenska lantbrukare har varit stabil eller stigande. Men nivåerna måste upp för att det ska vara långsiktigt hållbart. Det visar en ny rapport från Ludvig & Co.

Nötköttsproducenter spås stärka sitt resultat under 2020, enligt en ny rapport från Ludvig & Co.
Nötköttsproducenter spås stärka sitt resultat under 2020, enligt en ny rapport från Ludvig & Co. FOTO: LOTTA SILFVERBRAND

Ett bättre spannmålspris är en av faktorerna som ligger bakom att det genomsnittliga växtodlingsföretaget beräknas öka sin omsättning med 4 procent i år. Resultatet före avskrivningar, minus finansnetto, ökar med drygt 5 procentenheter till 33 procent av omsättningen jämfört med 2019. Prognosen är att siffran är på samma nivå även 2021.