facebooktwittermail d

Rapport: Länsstyrelser agerar olika mot företagen de kontrollerar

Länsstyrelserna måste bli bättre på att agera lika mot företagen de kontrollerar. På flera håll saknas rutiner för hur brister som behöver åtgärdas ska följas upp. Det visar en rapport från Livsmedelsverket och Jordbruksverket.