facebooktwittermail d

Ny ramp gör skotaren till brandfordon

Åby, Sala

Med en ny ramp i skotarredet kan en vattentank och pump flyttas över från en lastväxlare. På mindre än 20 minuter förvandlas skotaren till ett terränggående brandfordon.