facebooktwittermail d

Räknefel ger bakslag för Arlas klimatarbete

Upptäckten av missvisande beräkningar i Arlas hållbarhetsredovisning innebär ett avbräck för trovärdigheten för hela mejerikoncernens klimatarbete. Det anser varumärkesexperten Eva Ossiansson.