facebooktwittermail d

Räkna inte med någon snabb prisreduktion

Någon snabb sänkning av bränslepriserna på grund av sänkt reduktionsplikt efter nyår är inte realistiskt. Drivmedelsbolagen har både långa kontrakt och de egna marginalerna att ta hänsyn till.