facebooktwittermail

Rädsla för varg ska tas på allvar

Politikerna borde lyssna på dem som lever i vargområden, nära varg, menar Maria Johansson som är ledare för forskningsprojektet Rädsla för varg och björn.

Hon är docent i miljöpsykologi i Lund och leder det tvärvetenskapliga forskningsprojektet. Målet är att forskningen ska hjälpa till och öppna ögonen för de mänskliga frågorna när det gäller rovdjurens vara eller icke vara, uppger Sveriges Radio Dalanytt.

Maria Johansson tycker att de berörda människorna i rovdjursdebatten ofta förbises och att det ofta handlar om ekonomiska och ekologiska argument.

I projektet lyfts de psykologiska faktorerna fram och att de många gånger är viktigare än objektiva fakta när det gäller inställningen till de stora rovdjuren, uppger Dalanytt. För att kunna hantera konflikter mellan människa och rovdjur måste det finnas en förståelse för allmänhetens rädsla.

Enligt hennes forskning är ett exempel skillnaden mellan människors rädsla för varg och björn. Skillnaden är tilliten, alltså förtroendet för att myndigheterna verkligen lyssnar och förstår dem som bor nära rovdjuren har större betydelse i rädsla för varg än för björn.

Enligt Maria Johansson är det viktigt att veta faktorerna för att veta vilka strategier som är vettiga för att folk ska kunna uppleva en trygghet.ATL.nu