facebooktwittermail d

Radioaktiva ämnen har nått Sverige

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har fått i uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten att ha beredskap för att mäta radioaktivitet som når Sverige efter Japanolyckan.

De radioaktiva ämnen som släpptes ut vid explosionen den 12 mars beräknas ha nått Sverige under måndagen, uppger Strålsäkerhetsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Radioaktiviteten kommer att vara mätbar, men ska inte utgöra någon skada för människor och miljö, enligt myndigheten.
De radioaktiva ämnen som kommer hit är framför allt jod-131, cesium-134 och cesium-137.

FOI driver mätstationer på sex platser i Sverige (Stockholm, Gävle, Umeå, Visby, Kiruna och Ljungbyhed) och under onsdagen beräknas de kunna ge mer information om resultatet från mätningarna. ATL.nu