facebooktwittermail d

Radioaktiv jod når skyhöga nivåer

Nivån av radioaktiv jod är 4 400 gånger högre än den tillåtna i havet utanför det havererade kärnkraftverket Fukushima i Japan.

Det är en snabb höjning sedan i lördags då värdet var 1250 gånger högre än tillåtet, rapporterar TT-Reuters. Enligt japanska myndigheter är det möjligt att det hela tiden läcker ut strålning från kraftverket.

Marinkåren på väg


För att hejda fortsatt spridning överväger myndigheterna att klä in de havererade reaktorbyggnaderna med ett specialtyg och att spreja med en lösning som bildar en ogenomtränglig yta.

Premiärminister Naoto Kan säger också att planerna på att bygga ut kärnkraften i landet till år 2030 måste ses över, uppger nyhetsbyån Kyodo News.

Han har även talat om att det kan bli nödvändigt att skrota den havererade anläggningen i Fukushima.

USA har beslutat att skicka en trupp marinkårssoldater, specialiserade på att arbeta med atomkatastrofer, för att bistå de lokala myndigheterna.

Utsläppet har slagit hårt mot traktens bönder, som hotas av ekonomisk ruin eftersom de inte längre kan sälja sina produkter.

Låga halter i Sverige


I Sverige följs utvecklingen noga av Strålsäkerhetsmyndigheten. Totalförsvarets forskningsinstitut har fått i uppdrag att mäta radioaktiva ämnen i den svenska luften. Hittills visar analyserna mycket låga halter av jod 131, cesium 134 och cesium 137.

- De halter som uppmätts här är mycket låga och innebära inga risker för människor och miljö, säger Leif Moberg, forskningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, i en kommentar.ATL.nu