facebooktwittermail d

Radikala kastade flaskor mot polis

Smällare, ägg och brinnande däck mötte polisen vid bondedemonstrationens slutstation i EU-kvarteren.

De mer radikala av de tusentals lantbrukare som fredligt demonstrerar för ökat stöd i en pressad situation samlades tidigt vid rondellen mellan EU-kommissionens högkvarter och Rådets byggnad. De mötte kravallpolis och taggtrådsavspärrningar.

Kastade flaskor

Demonstranterna satte eld på bildäck och halmbalar, kastade ägg, flaskor och bröd på polisen och slet upp buskar ur den plantering som pryder rondellens mitt. Polisens vattensprutor ställdes mot en halmkanon.

Smällare och traktortutor, och när de inte dränktes av ljudet av smällare och traktortutor, koskällor, ljuder över EU-kvarteren.

Om någon timma ska allt vara över, oavsett besked från EU-kommissionen om vilka stödinsatser som ska göras. Om de allra argaste nöjer sig med det återstår att se.

 

LÄS MER: Bildspel från dramatiken –– Kraven från medlemsländerna ––– Sveriges ståndpunkt på mötet –– EU:s mäktigaste jordbruksman missar möte –– Kraven från medlemsländerna