facebooktwittermail

Rådgivarnas kritik räddade blommande trädor

Värdefulla blomträdor riskerade att plöjas upp men efter larm svängde myndigheterna. Rådgivare Mattias Hammarstedt är däremot fortsatt kritisk till stödregler som enligt honom försvårar för odlare att gynna den biologiska mångfalden.

Bild på en blommande träda som är två år gammal. Det är trädor som dessa som riskerade att plöjas upp.
Bild på en blommande träda som är två år gammal. Det är trädor som dessa som riskerade att plöjas upp. FOTO: MATTIAS HAMMARSTEDT

Projektet ”Hela Sverige blommar” har engagerat hundratals lantbrukare som sått blommor för att öka den biologiska mångfalden. En del av de blommande trädorna har anlagts på permanenta gräsmarker som plöjts upp och såtts med blomblandningarna. Men inför årets SAM-ansökningar upptäckte rådgivare på HIR Skåne att det inte längre gick att använda de blommande trädorna som ekologisk fokusareal, EFA-areal. Detta trots att arealerna godkändes i SAM-ansökningar 2019 och 2020. Beskedet från Jordbruksverket var då att blomträdorna måste plöjas upp och hållas i svartträda eller sås med en gröda som exempelvis spannmål under en säsong för att kunna klassas om till åkermark och för att sedan kunna användas till ekologisk fokusareal.