facebooktwittermail d

Rådgivarnas kritik räddade blommande trädor

Värdefulla blomträdor riskerade att plöjas upp men efter larm svängde myndigheterna. Rådgivare Mattias Hammarstedt är däremot fortsatt kritisk till stödregler som enligt honom försvårar för odlare att gynna den biologiska mångfalden.