facebooktwittermail d

”Vi behöver större säkerhetsmarginaler”

Redan nu märks oron för torka bland flera djurägare. 

Men svenska lantbrukare står bättre rustade inför ett torrår i år jämfört med den rekordvarma sommaren 2018. 

Det tycker två rådgivare som ATL har pratat med.