facebooktwittermail d

Rådgivaren: Färre ogräs och jämnare uppkomst

Rådgivaren Hilde Marie Saastad ser positivt på försöken med ånga. Färre ogräs samt tidigare och jämnare uppkomst gör att metoden kan vara ett bra alternativ till växtskyddsmedel.