facebooktwittermail d

Rådgivare varnar för rapsjordloppor

Inflygningen av rapsjordloppor har varit stor den senaste tiden framförallt i södra och sydvästra Skåne. På flera håll har det lett till gnagskador på späda plantor.