facebooktwittermail

Rådgivare tror på kompoststall – kan minska arbetsbördan

Allt fler börjar intressera sig för kompoststall till sina kor och byggrådgivare på Växa tror att systemet kommer att bli ännu vanligare i framtiden.

Begreppet kompoststall är inget nytt, men det finns ännu bara ett fåtal gårdar i Sverige som använder sig av systemet.
Begreppet kompoststall är inget nytt, men det finns ännu bara ett fåtal gårdar i Sverige som använder sig av systemet. FOTO: VÄXA

Rådgivarna menar att fördelarna med kompoststall är många. Ökad produktion och bättre djurvälfärd är två av dem.