facebooktwittermail d

Rådgivare: ”Helt rätt i tiden att se över gränserna”

Orsa

När varken kartmaterial eller GPS stämmer med de verkliga gränserna kan insnitslingen av en avverkning bli till ett regelrätt detektivarbete. I värsta fall kan det leda till en fördyrning för skogsägaren, enligt Åke Hansson, skoglig rådgivare på Mellanskog.