facebooktwittermail d

Rådet: Avvakta med att sälja koldioxidcertifikat

Det finns för mycket osäkra faktorer kring att sälja koldioxidcertifikat i dagsläget, enligt rådgivare på HIR Skåne. Rekommendationen till lantbrukare är därför att vänta.