facebooktwittermail

Rådet: Behandla mot svamp i höstkornet nu

På många håll i Sydsverige har höstkornet angripits av svamp. Behandlas den inte nu kan det leda till en påtaglig skördeförlust.

Samtliga av Växtskyddscentralen i Alnarps 16 fält med höstkorn är angripna av rost i varierande grad.
Samtliga av Växtskyddscentralen i Alnarps 16 fält med höstkorn är angripna av rost i varierande grad. FOTO: HIR SKÅNE

Höstkornet har växt sig tjockt och frodigt efter den gynnsamma hösten och milda vintern i södra Sverige och har redan börjat gå i ax på sina håll. Samtidigt har svampangreppen börjat i grödan. Ännu så länge handlar det om rost och mjöldagg.