facebooktwittermail d

Lokal förädling av barkborretimmer

Olofström

Ovanligt många skogsägare står inför frågan hur man ska hantera sitt barkborreskadade timmer. För skogsägare som har begränsade skador, och behov av virke, kan ett alternativ vara att låta ett lokalt sågverk förädla stockarna.