facebooktwittermail

Rädda en fortsatt användning av glyfosat

Ett glyfosatförbud leder till försämrad konkurrenskraft för svensk konkurrenskraft. Vilket stämmer illa med löftena i livsmedelsstrategin som även en miljöminister borde stå bakom, anser ATLs ledarskribent Tord Karlsson.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Det finns inga tunga skäl för EU att ensidigt stoppa användningen av glyfosat. Ett förbud skapar nya nackdelar för miljön och klimatet. Dessutom ökar odlarnas kostnader, särskilt här uppe i norr. Därför bör den svenska regeringen agera för förlängt tillstånd.

Ett av de senaste 40 årens mest välkända produktionsmedel är hotat. Det blev inte ett femtonårigt förnyat tillstånd att använda glyfosat som hade varit den normala proceduren. Därefter har frågan dragits i långbänk och utan beslut är det stopp redan vid årsskiftet. Det är helt oacceptabelt.

Länge var det ovisst om den svenska regeringen skulle ställa upp på lantbrukets sida och rösta ja till fortsatt användning av glyfosat. Lättnaden var stor i lantbrukskretsar när regeringen meddelade att den stod bakom EU-kommissionens förslag på en förlängning av tillståndet på tio år.

Därför blev det en märklig vändning av miljöminister Karolina Skog när hon väl på plats för Sverige röstade mot förslaget i en indikativ omröstning. Utfallet i omröstningen bidrog till att man valde att inte fatta beslut. Efter denna piruett har miljöministern KU-anmälts för sina dimridåer i frågan. Nu är läget fortfarande ovisst.

EU utmärker sig i ett globalt sammanhang. Med tanke på vilka elaka kemikalier som fortfarande används runt om i världen är det inget som talar för att andra världsdelar kommer att förbjuda just glyfosat.

Ett förbud är inget självklart beslut. Larmet om cancerrisk, som är den enda faktiska grunden för ett användningsstopp, vilar inte på en absolut och solid grund. Vill man vara ytterst försiktig förbjuder man och det är det en liten majoritet av medlemsländerna tycks vara på väg mot.

Enligt den vetenskapliga bedömning som har gjorts i EU kunde man gott ge klartecken för fortsatt användning. Men frågan har kidnappats av andra krafter.

Det kommer att påverka växtodlingen. Ingen säger något annat än att det kommer att leda till ökad mekanisk bearbetning, mer plöjning och kultivering och ett större inslag av träda. Dessutom leder det till mer förbrukning av diesel. Det är inte bra ur miljösynpunkt och försvårar den annars omhuldade plöjningsfria odlingen.

Särskilt påverkas odlingen i norra Europa, spannmål i Finland och Sverige. Ekonomiskt betyder det att odlingskalkylen försämras och därmed svensk konkurrenskraft. Det stämmer illa med löftena i livsmedelsstrategin som även en miljöminister borde stå bakom.

Än är det inte för sent. Vi vill se en kraftfull insats från den svenska regeringen för att rädda vad som räddas kan. En fortsatt ansvarsfull användning av glyfosat är den bästa lösningen.