facebooktwittermail d

Råd till lantbrukare med vattenbrist

Nils Ohlanders, statsgeolog på SGU, berättar om grundvattenbristen som hotar 22 000 lantbruk, och ger också råd till lantbrukare som är i farozonen.