facebooktwittermail d

Rabobank nobbar minkuppfödare

Bondebanken ger inga nya lån till pälsdjursproducenter.

Pälsauktionen i Köpenhamn, där denna bild är tagen, har inget att hämta hos Rabobank.
Pälsauktionen i Köpenhamn, där denna bild är tagen, har inget att hämta hos Rabobank. FOTO: KATARINA HÖIJE

Rabobank, den internationella bankgruppen med högkvarter i Nederländerna, har lagt pälsbranschen till sin lista över verksamheter vars affärer man inte vill stötta. Några nya kunder i den branschen kommer inte att tas emot, och banken kommer inte att utöka sina relationer med existerande kunder som sysslar med päls.

Svarta listan

Därmed hamnar minkuppfödare på samma svarta lista som bland andra producenter av traditionell gåslever, alla som hanterar personminor eller atomvapen eller sysslar med kloning av djur i kommersiellt syfte.

Nuvarande kunder i pälsdjursuppfödningsbranschen på hemmamarknaden i Nederländerna kommer på sikt att tvingas avveckla sig själva. Minkuppfödning förbjuds 2024 och uppfödning av chinchilla och räv för pälsproduktion är förbjudet sedan tidigare.

Burfritt

I sin uppdaterade hållbarhetspolicy skriver Rabobank även att den starkt uppmuntrar sina kunder att ha gått över till burfria stall för värphöns och att hålla suggor i grupp senast 2025.

Rabobank har sina rötter i små kooperativa banker skapade av nederländska lantbrukare på 1800-talet. Fokus ligger fortfarande på jordbruks- och livsmedelsverksamheter. I Sverige är Rabobank aktivt via dotterbolaget DLL.

LÄS OCKSÅ: Svåraste frågorna skjuts på framtiden

LÄS OCKSÅ: Nederländerna behåller minkförbud