facebooktwittermail d

Råbelöf satsar stort på mjölkkor

Råbelöfs gods i Skåne satsar stort på mjölkproduktion. Inom några år ska antalet mjölkkor vara tredubblat.

- Vi har en lång tradition av mjölkproduktion och bra marker för det. Och mjölken behövs. Sverige producerar bara 50 procent av sin mjölk, säger godsets vd Erik Baecksted till Kristianstadsbladet.

Ett annat skäl att skaffa fler djur är att hålla markerna öppna. Råbelöfs gods föfogar över drygt 400 hektar betesmark som annars skulle bli skogsplantering.

I dag har Råbelöfs gods cirka 300 mjölkkor, men inom några år kan de vara betydligt fler. I en första etapp vill godset bygga ett kostall med plats för 600 kor, inklusive 200 kalvar, skriver tidningen.

Stallet beräknas vara färdigt år 2014. Efter ytterligare några år räknar godset med att kunna hysa 900 djur. ATL.nu