facebooktwittermail

Pyrolys gör det möjligt att tanka med sågspån

Förra veckan kom ett skepp till hamnen i Gävle lastat med Setras och Preems nya pyrolysfabrik. Nu börjar uppbyggnaden och till hösten ska den vara i drift.

Pontus Friberg, ordförande Pyrocell, tar emot skeppslasten med den nya pyrolysfabriken som ska byggas upp vid Setras sågverk Kastet.
Pontus Friberg, ordförande Pyrocell, tar emot skeppslasten med den nya pyrolysfabriken som ska byggas upp vid Setras sågverk Kastet. FOTO: SETRA

Genom pyrolys kan restprodukter från skogen omvandlas till en olja som sedan raffineras till förnybar bensin och diesel.