facebooktwittermail d

Pyrocell gör olja från spån

Gävle

I Pyrocells nya anläggning i Gävle är det sågspån in och bioolja ut. Däremellan sker en pyrolysprocess med het sand som reaktor.