facebooktwittermail

Prov för djurägare föreslås i Finland

Alla djurägare borde gå en kurs eller klara ett prov i djurskötsel, föreslår Finlands jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila.

Helsingfors djurskyddsförening har tidigare presenterat ett liknande förslag för alla som skaffar hund på över 15 kilo, men ministern går längre och anser att alla djurägare bör skolas, skriver tidningen Aamulehti.
Vem som ska betala för systemet tar Anttila inte ställning till, men hon kräver att möjligheterna utreds. ATL.nu