facebooktwittermail d

Protester mot argentinsk biodiesel i EU

Runt hälften av EUs medlemsländer vill ha höjda tullar på biodiesel från Argentina, skriver Agra Facts.

FOTO: PHONLAMAIPHOTO

Frankrike, Italien och Spanien tillhör de länder som uppmanar EU-kommissionen att höja tullarna på argentinsk biodiesel igen för att skydda EUs egen biodrivmedelsproduktion. Argentina beskattar export av sojabönor, vilket de klagande länderna anser missgynnar europeiska biodrivmedelsproducenter.

Högre tullar förr

EU har haft höjda tullar på argentinsk biodiesel tidigare, inledningsvis på mellan 22 och 25,7 procent, men övergav dem när domslut i världshandelsorganisationen, WTO, och EU-domstolen, fann att de inte höll juridiskt.

Copa-Cogeca, samarbetsorgan för europeiska bondeorganisationer och -kooperativ, och European Biodieselboard vill också ha höjda tullar, enligt nyhetsbrevet Agra Facts.