facebooktwittermail d

Lagförslag om mer bondemuskler

Propositionen om otillbörliga affärsmetoder har nått riksdagen.

Lagen är tänkt att ge mer marknadsmuskler för små leverantörer av jordbruksprodukter till stora köpare, i handel och livsmedelsindustri.
Lagen är tänkt att ge mer marknadsmuskler för små leverantörer av jordbruksprodukter till stora köpare, i handel och livsmedelsindustri. FOTO: HENRIK MONTGOMERY / TT

En maxtid för fakturor på 30 dagar och förbud mot ensidiga ändringar i avtalsvillkor är några av förslagen i regeringens proposition om förbud av otillbörliga handelsmetoder. Lagen ska skydda svagare leverantörer av jordbruksprodukter från att utnyttjas av starkare uppköpare, inklusive kooperativ som leverantören är medlem i.

Innehållet i propositionen är detsamma som i lagrådsremissen som ATL tidigare skrivit om. Godkänner riksdagen förslaget träder den nya lagen i kraft den 1 november.

Lagen föreslås gälla alla leverantörer av jordbruksprodukter, men bara köpare med en årsomsättning över två miljoner euro.