facebooktwittermail d

Projekt ska pejla biogasläget i Närke

LRF ska tillsammans med flera kommuner undersöka möjligheterna till att utveckla produktionen av biogas i Sydnärke.

Studier har visat att det finns en stor teoretisk potential att framställa biogas i området.

Ska användas till drivmedel


Det nya projektet "Biogas i Sydnärke" vill pejla lantbrukarnas intresse för biogasproduktion i praktiken. Det ska också utröna om produktionen kan vara lönsam och teknisk genomförbar, skriver Regionförbundet Örebro i ett pressmeddelande.

Målet är att hitta lantbrukare som är intresserade av att leverera vall, gödsel, odlingsrester eller annat som det går att producera biogas av. Tanken är att den biogas som i framtiden produceras ska användas som drivmedel.

Projektet, som pågår till 30 juni 2012, ägs av LRF och leds av energikontoret vid Regionförbundet Örebro. De kommuner som är involverade är Askersund, Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Laxå.ATL.nu