facebooktwittermail

Projekt för bättre djurskydd

Länsstyrelsernas djurskyddskontroller har på senare tid kritiserats hårt. Nu har regeringen kommit fram till att ett samlat grepp måste tas för att förbättra situationen.

Jordbruksverket har fått i uppdrag att tillsammans med länsstyrelserna dra i gång ett projekt för att utveckla en mer effektiv och likvärdig djurskyddskontroll över hela landet.

- En av de viktigaste delarna i projektet är att alla vi som jobbar med djurskyddskontroll når samsyn om målen för verksamheten, säger projektledaren Johan Loberg i en kommentar.

För få inspektioner


För två år sedan flyttades djurskyddskontrollerna från kommunerna till länsstyrelserna. Syftet var att åstadkomma en mer effektiv, likvärdig och rättssäker kontroll i hela landet. Men på flera håll har kritik framförts mot att lokalkännedom gått förlorad och att inspektionerna blivit färre.

"Under de senaste två åren har många länsstyrelser tagit fram väl fungerande sätt att arbeta på. Samtidigt finns det stora samordnings- och effektiviseringsvinster att göra, då man fortfarande har olika handläggningsrutiner runt om i landet och antalet genomförda kontroller troligtvis kan höjas markant", konstaterar jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Projektet, som löper under 2011, ska bland annat skapa ett handläggarstöd för länsstyrelserna, förbättra rutiner och administrativa system och ta fram en nationell utbildningsplan för dem som arbetar med djurskyddskontroll.

En projektgrupp ska också se till att goda erfarenheter från enskilda länsstyrelser sprids till de övriga.ATL.nu