facebooktwittermail d

Prognos för 2020 - 20 ton socker per hektar

Potentialen i sockerbetsodlingen är stor. Ola Cristiansson på Agricenter menar att 20 ton socker per hektar är fullt möjligt 2020.

Det innebär ungefär en fördubbling jämfört med genomsnittsskörden de senaste åren.
- Jag menar inte att detta kommer att gälla för alla utan egentligen de 20 procent bästa odlarna, säger han.

I dag ligger dessa odlare på en genomsnittsskörd på 12 ton socker per hektar. Ola Cristiansson, chef på Agricenter, bedömer att bara utvecklingen av nya sorter gör att skörden kan öka med minst 15 procent till 2020 jämfört med i dag. Men det finns också många åtgärder som direkt kan påverka skörderesultatet.

Långt efter Danmark


- Jämför vi med Danmark så ligger vi ganska långt efter. En stor del är naturligtvis klimatet men det finns också andra faktorer, påpekar han.

En viktig faktor är att pH-värdet är bättre på en betydligt större areal i Danmark jämfört med i Sverige. Optimalt för sockerbetor är ett pH på 7 eller däröver.

- Betydligt fler än hälften av alla provtagningar i Sverige är under pH 7, berättar han.

Det innebär att en väldigt stor areal i Sverige behöver kalkas upp. Nematoder är också en sak som drar ner betskördarna. Det finns bra nematodtoleranta sorter och nematodsanerande mellangrödor för att få bukt med problemen. Väldigt få tar däremot prover och känner därmed till om de har problem med nematoder.

- Vi har nematoder i nästan hälften av fälten visserligen på varierande nivå. Jordanalyser utförs rent för lite trots att det inte är en stor kostnad, tillägger han.

Bra etablering


Det allra viktigaste är en bra etablering. Det innebär väldränerade, välbearbetade jordar och en bra utförd sådd.

Att räkna luckor i betfältet kan vara en bra strategi för att lära sig av sina misstag. Det får inte vara över 800 luckor per hektar. En lucka innebär att mer än en beta saknas.

Bladsvampsbekämpning körs bara på halva arealen, vilket enligt Ola Cristiansson är för lite.
- Alla svampbehandlar i övriga grödor, men det är faktiskt troligare att man ska köra i betor än i något annat eftersom det oftast finns svamp och för att det därför lönar sig, påpekar han.

Att fler inte bladsvampsbekämpar kan bero på att det är relativt nytt kombinerat med att det ofta sammanfaller med spannmålsskördens början.

Få ner spillet


Slutligen gäller det att lära sig att ställa in betupptagaren bättre för att minska spillet under skörden. Trots svåra förhållanden gick det att få ner spillet till 2,5 ton i ett försök. Detta är möjligt oavsett betupptagare.

- Allt ifrån 5 till 10 ton spill har förekommit i försök. Det är väldigt vanligt att man spiller minst den mängden, berättar han. Malin Eborn