facebooktwittermail

Professorn om hyggesfritt: ”Våga ta betalt”

Att våga ta betalt är det viktigaste för någon som vill utmana en konventionell produkt. Det menar Richard Wahlund, professor i företagsekonomi på Handelshögskolan i Stockholm.

– Priset är en väldigt viktig indikator för folk när de bedömer kvalitet, säger han till ATL.

Den ekologiska produktionen har länge gett en merbetalning på råvarusidan i Sverige. Det gäller även spannmål, där Sverige har ett generellt handelsbalansöverskott, precis som inom skogsindustrin. Produktionen har sitt ursprung i 70-talets debatt och efterfrågan på gift- och kemikaliefri mat.