facebooktwittermail d

Finland startar upp världens modernaste sågverk

Metsä har startat produktionen vid sitt nya sågverk i Raumo, den största sågverksinvesteringen i Finland någonsin. Råvarubehovet uppgår till 1,5 miljoner kubikmeter per år.