facebooktwittermail

Produktionsrekord i svenska sågverk

Aldrig har svenska sågverk producerat så mycket som under mars i år. Och efterfrågan ser ut att hålla i sig.

”Suget från världsmarknaden är fortsatt stark”, konstaterar Christian Nielsen sedan sågverken satt produktionsrekord i mars.
”Suget från världsmarknaden är fortsatt stark”, konstaterar Christian Nielsen sedan sågverken satt produktionsrekord i mars. FOTO: SKOGSINDUSTRIERNA/ BJÖRN LEJON

Med en sammanlagd produktion på 1,9 miljoner kubikmeter sågad vara under mars satte sågverken i Sverige nytt rekord för en enskild månad. Bakom expresstempot ligger en hög efterfrågan, och trots en ovanligt hög produktion på 1,7 miljoner kubikmeter även under april är lagernivåerna fortfarande väldigt låga.

”Den höga produktionen har varit viktig för att kunna möta den starka efterfrågan, men än ser vi inte tecken på att lagernivåerna har börjat normaliseras. Suget från världsmarknaden är fortsatt stark”, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker på branschorganisationerna Svenskt Trä och Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande.

Osäker råvarutillgång

Men branschorganisationerna flaggar också för att det kommer att behövas mer råvara framöver, och i takt med att efterfrågan på förnybar råvara ökar globalt krävs också investeringar i produktionsanläggningar.

”Idag hålls dessa tillbaka av en osäkerhet på den framtida tillgången på råvara från skogen. Det är olyckligt eftersom träindustrin sitter på många lösningar för grön omställning och hållbar konsumtion”, kommenterar Mathias Fridholm, direktör på Svenskt Trä.