facebooktwittermail d

Produktionsrekord för sågverken

Fjolårets rekordrusning efter sågade trävaror innebar också rekordproduktion för den svenska sågverksindustrin.