facebooktwittermail d

Svenskt nötkött riskerar att tappa mark

En allt större andel konsumenter väljer svenskt nötkött framför importerat. Men det är inte självklart att det beror på en ökad medvetenhet – den svenska produktionen har också ökat. Redan nästa år väntas den dock minska igen.