facebooktwittermail d

Ökande problem med älgbetesskador

Problemet med älgbetesskador ökar igen i norra Sverige enligt den senaste älgbetesinventeringen.

Älgen orsakar stora skador på skogen i norr även om den föredrar tall och gran.
Älgen orsakar stora skador på skogen i norr även om den föredrar tall och gran. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Efter två säsonger med minskande älgbetesskador på gran och tall ökar problemet igen rapporterar Radio Västernorrland.

Det visar uppgifter från Skogsstyrelsens inventering av betesskador i skogen. Orsaken till ökade betesskador är ofta kombinationen mycket snö och mycket älg.

I Västernorrland har tre älgförvaltningsområden inventerats under 2016. I området Östersund/Sundsvall visar var tionde tall betesskador medan skadorna i Härjedalen och i området Strömsund/Sollefteå bedöms vara måttliga.

– Det vanligaste är att det ser grönt och fint ut men man har rejäla kvalitetsförsämringar på tallen, säger Bo Hultgren, projektledare på Skogsstyrelsen, till Radio Västernorrland.