facebooktwittermail d

Problem i Argentina kan höja priset på maltkorn

En dålig skörd i Argentina kan ge ett prislyft på den i övrigt stillsamma maltkornsmarknaden. Mot högre priser talar vikande konjunktur och god tillgång.