facebooktwittermail d

Prissättning upprör fårägare

När Sverige är scrapiefritt försvinner subventionen för kadaverhämtning . Nu oroas fårnäringen för kostnadsökningar och kritiserar Lantbrukstjänsts prissättning.

FOTO: MARCUS FRENNEMARK, FRI PUBLICERING

Sedan 2003 har staten genom Lantbrukstjänst stått för kostnaderna både för transport och destruktion av får och getter som är äldre än 18 månader och som självdött eller avlivats ute på gårdarna.

Allt inom det svenska programmet för scrapiekontroll.

Nu har programmet nått sitt mål och Sverige har högsta EU-status, försumbar risk, vilket innebär att det är osannolikt att sjukdomen finns i landet.

Det i sin tur innebär de statliga subventionerna för hämtning av kadaver trappas ned.

Större kostnad för djurägaren

Från och med nu får djurägarna åter själva betala en större del av kostnaderna för kadaverhanteringen.

Anledningen är att kontrollprogrammet kostat mycket. Exempelvis 2015 kostade det svenska kontrollprogrammet för scrapie totalt cirka 10,2 miljoner varav subventionerna varit en stor del.

Magnus Jönsson, ordförande i Svenska Fåravelsförbundet gläds åt att Sverige numera är fritt från scrapie, och att kontrollprogrammet har gjort verkan. Kontrollerna har även lett till att under åren har kostnaderna har hållits nere för fårägarna. Utan kontrollerna hade man bara kunnat avla på scrapieresistenta individer, vilket bland annat hade krävt kostsamma DNA-prover.

– Vi har haft ett antal år där vi haft det förmånligt. Tyvärr försvinner nu den förmånen vilket leder till en betydande kostnadsökning för oss. Allt över noll är en stor ökning, säger Magnus Jönsson till ATL.

Anmärkningsvärd kostnad

Dessutom reagerar han på prissättningen från Lantbrukstjänst.

- Det är anmärkningsvärt att kostnaden för att hämta får är betydligt högre per kilo än för ko, gris och fågel. Jag reagerar på prissättningen och ser ingen logik i att kostnaden är avsevärt mycket högre för får.

Priset är satt efter kilo, inte antal individer.

Att hämta kalv på upp till 100 kilo kostar i dag 476 kronor.

Gris upp till 100 kilo 460 kronor.

Får kostar upp till 100 kilo 1 015 kronor.

Upprörda fårägare

Från och med 2017 innebär programmet att Jordbruksverket ska provta 1 500 får och alla getter som skickas till destruktion så en viss subvention gäller även nästa år.

– Prislistan för nästa år sätts först nästa vecka, men fördelar vi den subventionen på alla får som hämtas hamnar vi ändå på 700 - 800 kronor för 100 kilo vilket leder till upprördhet bland fårägare.

"Slängs i skogen"

Magnus Jönsson befarar att den ökade kostnaden kan leda till att fårägare väljer att ta hand om sina kadaver själva.

– Risken finns naturligtvis att lantbrukare känner sig tvingade att göra något sådant. Det är en samvetsfråga, säger Magnus Jönsson.

– I värsta fall slänger de ut dem i skogen eller gräver ned dem. Eller väljer att skicka fler med slaktbilen vilket kan vara både bra och dåligt. Då märker myndigheterna att antalet omhändertagna kadaver sjunker vilket kommer att leda till ökade kontroller.

Svenska Fåravelsförbundet har inlett diskussioner med Lantbrukstjänst samt en av dess delägare; Svenska köttföretagen, för att prissättningen ska ses över.

LÄS OCKSÅ: Sverige scrapiefritt - många vill exportera

SE VIDEOKLIPPET: Tror på sug efter svenska livdjur