facebooktwittermail d

Sänkt pris drabbar östgötska skogsägare

Färre köpare leder till lägre priser på virket. För skogsägare i Östergötland är de senaste årens förändringar kännbara.