facebooktwittermail

Prisras hotar slå ut äggproducenter

Äggbranschen är mitt i ett stålbad och äggpriserna är så låga att de inte täcker produktionskostnaderna, varnar producenter. Branschen befarar att lantbrukare kan slås ut och att utbudet av svenska ägg blivit för stort.

Antalet hönsplatser har ökat så pass mycket i Sverige att det nu råder överproduktion på ägg.
Antalet hönsplatser har ökat så pass mycket i Sverige att det nu råder överproduktion på ägg. FOTO: HENRIK MONTOGOMERY/TT

Samtidigt som svenskar äter ägg som aldrig förr genomlever Sveriges äggproducenter en sällan skådad prispress på sina produkter. Flera som ATL har talat med berättar att det just nu kostar mer att producera ägg än vad man kan sälja dem för.