facebooktwittermail d

Prispress på sågade barrträvaror

En hög produktion av trävaror i kombination med en lägre efterfrågan, gör att priserna pressas på flera marknader i världen.

Priserna räknat i dollar på sågade barrträvaror fortsatte att falla på många marknader under andra kvartalet i år på grund av svagare efterfrågan och höga lager av trävaror i hela distributionskedjan, skriver det amerikanska nyhetsbrevet Wood Resource Quarterly.

Exportvolymerna har ökat

Trots en minskad efterfrågan på trävaror i USA, Europa och Asien har trävaruproduktionen varit hög. Exempelvis har de svenska exportvolymerna ökat med 4,6 procent under årets första fem månader, jämfört med motsvarande period i fjol, och de finska med 1,5 procent.

Det har resulterat i en prispress på flera viktiga marknader, särskilt i Sverige, Finland, USA och Kanada.

Viss osäkerhet

I USA råder nu en viss osäkerhet inför hösten om det inhemska husbyggandet och när det gäller efterfrågan på trävaror i Kina. Importen av trävaror till Kina har gått upp och ner under våren, men i juli månad var den 14 procent lägre än i juli 2014 och priserna har gått ner.

Husbyggandet i Japan har gått ner under 2015 och efterfrågan på trävaror har minskat. Importvolymerna har gått ner med 11 procent.

Dollarn stärkts

De ryska exportpriserna på trävaror har sjunkit mycket sedan förra sommaren. Trots det har inte volymerna gått upp särskilt mycket.

Under den här perioden har också dollarn stärkts i förhållande till flera valutor. Det gör att svenska sågverk till viss del kompenserats av en valutafördel vid exporten av trävaror.