facebooktwittermail d

Gör splitbild - Prisnedgång på ensilageplast ser ut att dröja

Priset på ensilageplast ligger tämligen stabilt trots att råvarupriset gått ned under april-maj. Det har fått många lantbrukare att skjuta på sina inköp i väntan på lägre priser.