facebooktwittermail d

Priskrig om slaktgrisarna

Kriget om slaktgrisarna tar ny fart och marknadskrafterna ger priset en rejäl skjuts uppåt. Men det är bara på vissa håll i landet som uppfödarna kan glädja sig.

Dalsjöfors höjer priset på slaktgrisar med en krona kilot på måndag. Efter höjningen betalar Dalsjöfors 13,20 kronor. Allt för att möta Scan AB som enligt Dalsjöfors kör med dubbla prislistor och erbjuder leverantörer som gått över till andra slakterier långt över noteringen.

Besvikna SLP-leverantörer har lämnat Swedish Meats (numera Scan AB) efter köpet av Helsingborgsslakteriet. Nu försöker Scan AB enligt uppgifter till ATL att locka tillbaka förlorade leverantörer med en merbetalning på 1,50 kronor över SLP:s notering.

I praktiken skulle det betyda 13,75 kronor kilot.
Leverantörer utanför området där konkurrensen är störst erbjuds inget extra av Scan AB.

Scan AB:s informationsdirektör Hampe Mobärg vill inte kommentera merbetalningen till vissa uppfödare. Enligt honom är målet att betala bra och långsiktigt bäst i landet.

Vill inte mörka


Innan Dalsjöfors annonserade sin höjning beslutade Scan AB att ligga kvar även nästa vecka på 11,70 kronor kilot. Dalsjöfors höjning föranledde ingen ändring. För Dalsjöfors är 1-kronashöjningen ett sätt att behålla nya leverantörer.
- I stället för att mörka priset och erbjuda mer i smyg väljer vi att lägga höjningen på avräkningen. Vi vill stå för en öppen och ärlig prissättning gentemot producenterna, säger Magnus Larsson, delägare i Dalsjöfors slakteri.

Han menar att Scan AB:s offensiv gentemot förlorade leverantörer möjliggjorts genom de billiga treårskontrakt som Swedish Meats tecknade i somras.
- Långa avtal är mycket sällan gynnsamma för producenten. Det är klart att de finansierar höjningen på 1,50 med de billiga avtalen.

Olika pris blir vanligare


Sveriges grisproducenters ordförande Lars Hultström tycker inte det är märkligt med dubbla prislistor. Han ser positivt på konkurrensen och marknadspriserna.

Enligt honom blir rejäla prisskillnader vardagsmat efter försäljningen av Swedish Meats till Finland.
- Vi har sålt Swedish Meats till Finland. Punkt och slut. Det många inte har fattat ännu är att vi inte äger en enda aktie i Scan AB utan 12,3 procent i det finska moderbolaget HK Scan.

Han är övertygad om att stora och duktiga uppfödare som dessutom logistiskt ligger bra till för slakterierna har all trumf på hand jämfört med andra.
- Sådan är marknaden. Lika betalning är en svunnen tid.

Ännu fungerar inte marknadsmekanismerna riktigt på allvar. Scan AB:s lockbete i Sydsverige lär vara 3,55 kronor mer än vad Norrlandsbönderna får från Nyhléns och Hugosons. Lars Hultström beskriver skillnaden som "osund" och att det "osunda" ligger i Nyhléns och Hugosons monopol på Norrlandsslakten. Jan Olsson