facebooktwittermail d

Prishöjning på global mejeriauktion

Prisindex steg med 10,9 procent på tisdagens auktion vid den internationella handeln med mejeriprodukter.

För andra auktionen i rad steg prisindex vid Global Dairy Trade-auktionerna. Under våren och sommaren har trenden varit nedåtgående för priset.

Vid förra auktionen var utbudet betydligt mindre än vid tidigare auktioner, eftersom Fonterra beslutat sig för att inte sälja lika mycket mjölkpulver. Det bidrog då till prishöjningen.

Vid dagens auktion låg utbudet på 36 000 ton, vilket är ungefär samma nivå som förra auktionen.

30 procent prisökning

För skummjölkspulver steg prisindex med 11,7 procent. Helmjölkspulvret steg med 12,1 procent. Prisindex för kärnmjölkspulver steg med hela 30 procent.

För smör steg priset med 8,1 procent och för laktos sjönk prisindex med 4 procent.

Färre djur

På måndagen kom besked från myndighetshåll på Nya Zeeland om att det låga mjölkpriset kan tvinga lantbrukare på ön att minska antalet kor nästa år, vilket skulle vara den första minskningen på 10 år, enligt Agrimoney.

Nya Zeeland är världens största mjölkexportör och en minskning av antalet djur skulle reducera överskottet av mjölk på världsmarknaden. Å andra sidan kan de senaste två uppgångarna på mejeriauktionen motverka en sådan utveckling.

Världsmarknadspriserna får i förlängningen effekt på det svenska avräkningspriset på mjölk.